logo logo

Stanislaw Urbanczyk

Stanislaw Urbanczyk, Polish linguist. Member Committee Polish Linguistics (president 1968-1971), Society Friends of Polish Language (president since 1984).

Background

 • Urbanczyk, Stanislaw was born on July 27, 1909 in Kwaczala, Poland. Son of Jan and Zofia (Glownia) University.

 • Education

  • Doctor of Philosophy, Jagellonian University, Cracow, Poland, 1939. Habilitation, Jagellonian University, Cracow, Poland, 1945. Doctor honoris causa, Salzburg University.

   Doctor honoris causa, Palacky University, Olomouc. Doctor honoris causa, Adam Mickiewicz University. Doctor honoris causa, University Erlangen, Nuremberg.

  Career

  • Professor linguistics University Torun, Poland, 1947-1948. Professor University Poznan, Poland, 1948-1956, University Cracow, 1956-1969, Polish Academy of Sciences, Cracow, 1953-1979, president honorary committee Krakow, 1987. Consultant Institute Polish Language, since 1979.

  Works

  • Author: Zdania Rozpoczynane Wyrazem co w Jezyku Polskim, 1939, Biblia Królowej Zofii a Staroczeskie Przeklady Pisma sw, 1946, Religia Pog. Slowian, 1947, Szkice z Dziejów Jezyka Polskiego, 1968, Prace z Dziejów Jezyka Polskiego, 1979, (with J. Reichan) Slownik gwar Polskich, since 1979, (with others) Gramatyka Historyczna Jezyka Polskiej, 4th edition, 1981, (with R. Olesch), Die Altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts, 1983, Zarys Dialektologii Polskiejch, 7th edition, 1984, (with others) Slownik Staropolski, 11 vols.

   , Biblia Królowej Zofii, 1971, Polszczyzna piekna i poprawna: porady jezykowe, second edition, 1966, (with others) Leopolita: Faksimile der Ausgabe Krakau 1561, 1988, Dawni Slowianie: wiara i kult, 1991, Dwiescie lat polskiego jezykoznawstwa (1751-1950), 1993, Prawidl poprawnej wymowy polskiej, 8th edition, 1995, (with others) Encyklopedia Jezyka Polskiego, 3d edition, 1999, Z milosci do wiedzy: wspomnienia, 1999, Slowniki i encyklopedie: ich rodzaje i uzytecznosc, 4th edition, 2000. Contributor articles to professional journals.

  Religion

  Denomination: Roman Catholic

  Membership

  Member Committee Polish Linguistics (president 1968-1971), Society Friends of Polish Language (president since 1984).

  Personality

  Interests

  Travel.

  Connections

  • Married Alina Nitsch, June 20, 1936 (deceased July 1985). Children: Stanislaw, Kazimierz, Anna.
  • father: Jan University
  • mother: Zofia (Glownia) University
  • spouse: Alina Nitsch
  • children: Stanislaw Urbanczyk
  • Kazimierz Urbanczyk
  • Anna Urbanczyk
  See on larger map
  Born July 27, 1909
  Nationality
  Ethnicity:
  • 1939
   Jagellonian University
  • 1945
   Jagellonian University
  • 1947 - 1948
   Professor, linguistics University Torun
   Poland
  • 1948 - 1956
   professor, University Poznan
   Poland
  • 1953 - 1979
   professor, University Poznan
   Cracow, Malopolskie, Poland
  • 1956 - 1969
   professor, University Poznan
  • 1979
   consultant, Institute Polish Language
  • show more ...