logo logo

Yuzheniya MIKHAILOVA

Yuzheniya MIKHAILOVA, Moldovan Minister of Labour and Social Protection.

Career

  • Minister of Labour and Social Protection.
See on larger map
Nationality