logo logo

BINTI HJ ZAKARIA MAZIDAH

BINTI HJ ZAKARIA MAZIDAH, Malaysian Senator.

Career

  • Senator, Parliament Malaysia, since 1986. Professional career: Chairman, Sungei Wang Plaza Sdn. Bhd.
See on larger map
Nationality