Log In

Cho-Chin Lin Edit Profile

Engineering educator

Cho-Chin Lin, Chinese engineering educator.

Background

Lin, Cho-Chin was born on January 21, 1963 in Changhua, Taiwan. Son of Maushen Lin and Lanchau Li.

Education

Doctor of Philosophy, University Southern California, 1995.

Career

Associate professor National Ilan University, Yilan, Taiwan, 1995—2008, professor, 2008.

Connections

Married Huiling Fang, July 4, 1989. Children: Chyauwen, Mengshin.

father:
Maushen Lin

mother:
Lanchau Li

spouse:
Huiling Fang

child:
Chyauwen Lin

child:
Mengshin Lin