Log In

Fedor Filippovich KOROLEV

pedagogue , Doctor of Pedagogical Science

Fedor KOROLEV, USSR Pedagogue; Doctor of Pedagogical Science. Ushinsky Medal.

Background

KOROLEV, Fedor was born in 1898.

Career

Research works deal with hist, of Soviet school and pedagogics, the theory of training and the Communist youth movement. PubL: coauthor, “Vospitatelnye zadachi shkoly” (The Training Tasks of the School) (1930). “Protiv antilcninskoy teorii otmiraniya shkoly” (Against the Anti-Leninist Theory of the Withering Away of the School) (1932).

“Ocherki po istorii sovetskoy shkoly i pedagogiki 1917-1920” (An Outline History of the Soviet School und Pedagogics in 1917-1920) (1958). “Education in the USSR” (1958), in English. “Sovetskaya shkola v period sotsialisticheskoy industrializatsii” (The Soviet School in the Socialist Industrialization Period) (1959).

“V. P. Vakhterov - vydayushchiysya russky pedagog, 1853-1924” (V. P. Vakhterov, the Outstanding Russian Pedagogue, 1853-1924) (1960). “V. I. Lenin i kulturnaya revolyutsiya” (V. I. Lenin and the Cultural Revolution) (1960). “Pedagogichesky put P. P. Blonskogo, 1884-1941” (The Pedagogical Approach of P. P. Blonsky, 1884-1941) (1960).

Executive Editor, symposium of articles and documents “Novaya sistema narodnogo obrazovaniya v USSR” (The New System of Public Education in the USSR) (1960).