Log In

Hiroshi Shimada

educator , sociologist

Hiroshi Shimada, Japanese sociologist, educator. Member of Asahi Kansai Square 21, Japan Association Higher Education Research, Japan Society Educational Sociology.

Background

Shimada, Hiroshi was born on March 11, 1959 in Matsue, Shimane, Japan. Son of Masaharu and Tokuko Shimada.

Career

Research assistant Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 1985—1986. Associate professor Mukogawa Women's University, Nishinomiya, Japan, 1986—1998, Konan Women's University, Kobe, Japan, 1998—2003, professor Japan, 2003.

Works

  • Author: Daigakujugyo-no-Seitaishi, 2001, Meirushigo-no-Tojyo, 2002, Tasha-tono-Deai-wo-shikakeru-Jugyo, 2006.

Membership

Member of Asahi Kansai Square 21, Japan Association Higher Education Research, Japan Society Educational Sociology.

Connections

father:
Masaharu Shimada

mother:
Tokuko Shimada