Log In

Kuochung Chang Edit Profile

business educator

Kuochung Chang, business educator.

Background

Chang, Kuochung was born on October 18, 1955 in Taipei, Taiwan. Son of Tsai-Yun Chang.

Education

Bachelor of Science, National Taiwan University, Taipei, 1979. Doctor of Philosophy in Management Science, National Chiao-Tung University, Taiwan, 1996.

Career

Supervisor engineer Alcatel Taiwan, Taipei, 1980—1995. Professor National DongHwa University, Hualien, Taiwan, since 2000. Consultant Yi-yen Enterprise, Hualien, 2004.

Connections

Married Yi-Siu Lee, August 8, 1975. Children: Yu-Wei, Jin-Yi.

father:
Tsai-Yun Chang Chang

spouse:
Yi-Siu Lee

child:
Yu-Wei Chang

child:
Jin-Yi Chang