Log In

Lev Vladimirovich Kulakovskii

musicologist

Lev Kulakovskii, Musicologist.

Background

Kulakovskii, Lev was born on November 12, 1897 in Volynskaia Gouvernement.

Career

Works:Stroenie Kupletnoi Pesni, Moscow, 1939, О Russkom Narodnom Mnogogolosii, Moscow, 1951, Как Nauchit’- sia Sobirat’ i Zapisyvat' Narodnye Pesni, Moscow, 1926, Pesnia, ее Iazyk, Struktura, Suefby, Moscow, 1962.