Log In

Li-Shin Chang Edit Profile

Engineering educator

Li-Shin Chang, Chinese engineering educator. Registered associate professor, Ministry Education, Taiwan, 2005.

Background

Chang, Li-Shin was born on July 8, 1967 in Magong City, Penghu County, Taiwan. Son of Nian-De Chang and Yu-Rui Lu.

Education

Doctor of Philosophy, University Stuttgart, Germany, 1998.

Career

Assistant professor National Chung Hsing University, Taichung City, Taiwan, 1999—2005, associate professor, since 2005.

Achievements

  • Registered associate professor, Ministry Education, Taiwan, 2005.

Connections

Married Yuan-Ming Chen, June 18, 1993. Children: Sing-Lun, Sing-Che.

father:
Nian-De Chang

mother:
Yu-Rui Lu

spouse:
Yuan-Ming Chen

child:
Sing-Lun Chang

child:
Sing-Che Chang