Log In

Long Wei Lin Edit Profile

Mathematics educator

Long Wei Lin, Chinese mathematics educator.

Background

Lin, Long Wei was born on October 13, 1932 in Macau, Macau. Son of Mingya and Yuying (Li) Lin.

Education

Student, Beijing University, People's Republic China, 1953. Graduate, Jilin University, Changchun, People's Republic China, 1958.

Career

Assistant Harbin (People's Republic China) Industrial Institute, 1953-1956. Lecturer Jilin University, Changchun, 1959-1977, lecturer, associate professor, 1978-1980. Associate professor Hua Chiao University, Chuanzhou, People's Republic China, 1981-1985.

Professor Zhongshan University, Guangzhou, People's Republic China, 1986-1992, Macau University, Macau, since 1992.

Connections

Married Xiaochun Li, January, 1967. Children: Jianfeng, Qingfeng.

father:
Mingya Lin

mother:
Yuying (Li) Lin

spouse:
Xiaochun Li

child:
Jianfeng Lin

child:
Qingfeng Lin