Log In

Mei-Ing Chung Edit Profile

medical educator

Mei-Ing Chung, medical educator. Certified professor Ministry Education, Taiwwan, 2003.

Background

Chung, Mei-Ing Daughter of Tzu-Loung and Ren-Mei Shu Chung.

Education

Doctor of Philosophy, Kaohsiung Medical University, Taiwan, 1987.

Career

Associate professor Kaohsiung Medical University, 1987—2003, professor, since 2003.

Achievements

  • Certified professor Ministry Education, Taiwwan, 2003.

Connections

Married Nan-Yuan Chen, March 12, 1980. Children: Kuan-Ting Chen, Kuan-Ming Chen.

father:
Tzu-Loung Chung

mother:
Ren-Mei Shu Chung

spouse:
Nan-Yuan Chen

child:
Kuan-Ting Chen Chung

child:
Kuan-Ming Chen Chung