Log In

Ming-Hwa Sheu Edit Profile

Engineering educator

Ming-Hwa Sheu, Chinese engineering educator. Member of International Electronical Electronic Engineer.

Background

Sheu, Ming-Hwa was born on January 15, 1961 in Taichung, Taiwan. Son of Ji-Long Sheu and Yue-Jiao Qiu.

Education

Doctor of Philosophy, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 1993.

Career

Associate professor National Yunline University, Touliou, Taiwan, 1993—2004. Professor Taiwan Education Ministry, 2004. Consultant Taiwan Analog Inc., Hsingchu, 2000—2008.

Membership

Member of International Electronical Electronic Engineer.

Connections

Married May-Lin Lee; children: Charlie, Emily.

father:
Ji-Long Sheu

mother:
Yue-Jiao Qiu

spouse:
May-Lin Lee

child:
Charlie Sheu

child:
Emily Sheu