Log In

Pei-Yi Hao Edit Profile

science educator

Pei-Yi Hao, Chinese science educator.

Background

Hao, Pei-Yi was born on August 26, 1977 in Kaohsiung, Taiwan. Son of Yu-Sheng Hao and Nian-Hua Jou.

Education

Doctor of Philosophy, National Cheng Kung University, Tainan City, 2003.

Career

Associate professor National Kaohsiung University Applied Sciences, Taiwan, since 2005.

Connections

father:
Yu-Sheng Hao

mother:
Nian-Hua Jou