Log In

Qiang Tang Edit Profile

Engineering educator

Qiang Tang, engineering educator.

Background

Tang, Qiang Son of Jihui Tang and Zuowei Zhou.

Career

Teacher Wuhan University of Science and Engineering, China, since 1995.

Connections

Married Tianyu Jin, May 30, 1999.

father:
Jihui Tang

mother:
Zuowei Zhou

spouse:
Tianyu Jin