Log In

Roger Feng-Nan Hou Edit Profile

academic administrator , educator

Roger Feng-Nan Hou, Chinese academic administrator, educator. Recipient Distinguished Researcher award, National Science Council, Republic of China, 1986-1992.

Background

Hou, Roger Feng-Nan was born on February 14, 1941 in Chia-Yi, Taiwan. Son of Chin-tsun and Hun Hou.

Education

Doctor of Philosophy, University Minnesota, Minneapolis, 1976.

Career

Professor National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, 1979—2005, department chairman Taiwan, 1983—1989, 2002—2005, director graduate institute, 1994—2000, chair professor, since 2006. President Entomological Society Republic of China, Taipei, Taiwan, 1993—1995. Director regional instrumental center National Science Council, Taichung, 1989—1995.

Connections

Married Chin-chou Chen. Children: Michael Shin-chen, Lily Ni-chun.

father:
Chin-tsun Hou

mother:
Hun Hou

spouse:
Chin-chou Chen

child:
Michael Shin-chen Hou

child:
Lily Ni-chun Hou