Log In

Sheng-Yuan Chu Edit Profile

educator , Electrical engineer

Sheng-Yuan Chu, Chinese electrical engineer, educator.

Background

Chu, Sheng-Yuan was born on February 11, 1965 in Taipei, Taiwan.

Education

Bachelor of Science, National Tsing Hua University, Taiwan, 1987. Doctor of Philosophy, Pennsylvania State University, 1994.

Career

Associate professor National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, 2000—2004, professor Taiwan, since 2004.

Connections

Married Whei-Chuan Wu, April 6, 1996.

spouse:
Whei-Chuan Wu