Log In

Sheng Shuyun Edit Profile

educator , Mathematician

Sheng Shuyun, Chinese Mathematician, educator. Member Chinese Mathematics Society.

Background

Shuyun, Sheng was born on February 16, 1934 in Shanghai. Son of Fo Sun and Xiao Bao (Shen) Shuyun.

Education

Bachelor of Science in Mathematics, Zhejiang Normal U., China, 1957; Master of Arts in Mathematics, Hangzhou U., China, 1964.

Career

Assistant, Hangzhou (Peoples Republic of China) U., 1964-1978; lecturer, Hangzhou (Peoples Republic of China) U., 1978-1983; associate professor, Hangzhou (Peoples Republic of China) U., 1983-1991; professor, Hangzhou (Peoples Republic of China) U., since 1991.

Membership

Member Chinese Mathematics Society.

Connections

Married Wan Wei Xu, February 6, 1959. Children: Lei, Qiang.

father:
Fo Sun Shuyun

mother:
Xiao Bao (Shen) Shuyun

spouse:
Wan Wei Xu

children:
Lei Shuyun

Qiang Shuyun