Log In

Shu Wei-Jye Edit Profile

researcher , Education educator

Shu Wei-Jye, Chinese education educator, researcher.

Background

Wei-Jye, Shu was born on March 6, 1963 in Hsinchu, Taiwan.

Education

Doctor of Philosophy, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, 2001.

Career

Associate professor Ta-Hwa Institute of Technology, Chiung-Lin, Hsinchu, Taiwan, since 1990.