Log In

Stanislaw Urbanczyk

linguist

Stanislaw Urbanczyk, Polish linguist. Member Committee Polish Linguistics (president 1968-1971), Society Friends of Polish Language (president since 1984).

Background

Urbanczyk, Stanislaw was born on July 27, 1909 in Kwaczala, Poland. Son of Jan and Zofia (Glownia) University.

Education

Doctor of Philosophy, Jagellonian University, Cracow, Poland, 1939. Habilitation, Jagellonian University, Cracow, Poland, 1945. Doctor honoris causa, Salzburg University.

Doctor honoris causa, Palacky University, Olomouc. Doctor honoris causa, Adam Mickiewicz University. Doctor honoris causa, University Erlangen, Nuremberg.

Career

Professor linguistics University Torun, Poland, 1947-1948. Professor University Poznan, Poland, 1948-1956, University Cracow, 1956-1969, Polish Academy of Sciences, Cracow, 1953-1979, president honorary committee Krakow, 1987. Consultant Institute Polish Language, since 1979.

Works

  • Dwiescie lat polskiego jezykoznawstwa: 1751-1950 (Rozprawy Wydzialu Filologicznego) (Polish Edition)
  • Z milosci do wiedzy: Wspomnienia (Polish Edition)
  • Author: Zdania Rozpoczynane Wyrazem co w Jezyku Polskim, 1939, Biblia Królowej Zofii a Staroczeskie Przeklady Pisma sw, 1946, Religia Pog. Slowian, 1947, Szkice z Dziejów Jezyka Polskiego, 1968, Prace z Dziejów Jezyka Polskiego, 1979, (with J. Reichan) Slownik gwar Polskich, since 1979, (with others) Gramatyka Historyczna Jezyka Polskiej, 4th edition, 1981, (with R. Olesch), Die Altpolnischen Orthographien des 16. Jahrhunderts, 1983, Zarys Dialektologii Polskiejch, 7th edition, 1984, (with others) Slownik Staropolski, 11 vols.

    , Biblia Królowej Zofii, 1971, Polszczyzna piekna i poprawna: porady jezykowe, second edition, 1966, (with others) Leopolita: Faksimile der Ausgabe Krakau 1561, 1988, Dawni Slowianie: wiara i kult, 1991, Dwiescie lat polskiego jezykoznawstwa (1751-1950), 1993, Prawidl poprawnej wymowy polskiej, 8th edition, 1995, (with others) Encyklopedia Jezyka Polskiego, 3d edition, 1999, Z milosci do wiedzy: wspomnienia, 1999, Slowniki i encyklopedie: ich rodzaje i uzytecznosc, 4th edition, 2000. Contributor articles to professional journals.

Membership

Member Committee Polish Linguistics (president 1968-1971), Society Friends of Polish Language (president since 1984).

Interests

  • Other Interests

    Travel.

Connections

Married Alina Nitsch, June 20, 1936 (deceased July 1985). Children: Stanislaw, Kazimierz, Anna.

father:
Jan University

mother:
Zofia (Glownia) University

spouse:
Alina Nitsch

children:
Stanislaw Urbanczyk

Kazimierz Urbanczyk

Anna Urbanczyk