Log In

Tzeng Shian-Tang Edit Profile

science educator

Tzeng Shian-Tang, Chinese science educator. Certified electrical machinery technician, Taiwan, 1997.

Background

Shian-Tang, Tzeng was born on April 1, 1970 in Pingtung, Taiwan.

Education

Doctor of Philosophy, Tatung University, Taipei, 2000.

Career

Assistant professor Kao Yuan University, Kaohsiung, Taiwan, since 2000.

Achievements

  • Certified electrical machinery technician, Taiwan, 1997.

Connections

Married.