Log In

Ya-Fen Wang Edit Profile

educator , Environmental engineer

Ya-Fen Wang, Chinese environmental engineer, educator. Certified in environmental engineering, Taiwan, 1993.

Background

Wang, Ya-Fen was born on February 11, 1970 in Chia-Yi, Taiwan. Daughter of Wei-Chang Wang and Yun-Ying Wang-Yu.

Education

Doctor of Philosophy, Chung Kung University, Tainan, Taiwan, 1999.

Career

Engineer Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing. Corporation, Taipei, Taiwan, 1994—1996. Assistant professor Chia Nan University Pharmacy & Science, Tainan, 2000—2004, Chung Yuan Christian University, Chung Li, Taiwan, 2004—2006, associate professor, since 2006.

Achievements

  • Certified in environmental engineering, Taiwan, 1993.

Connections

Children: I-Wei Luo, I-Fei Luo.

father:
Wei-Chang Wang

mother:
Yun-Ying Wang-Yu

child:
I-Wei Luo Wang

child:
I-Fei Luo Wang