Log In

Yi-Chein Chiang Edit Profile

finance educator

Yi-Chein Chiang, Chinese finance educator.

Background

Chiang, Yi-Chein was born on October 8, 1968 in Taichung, Taiwan. Daughter of Horng-Jang Chiang and Chian-Heh Shy.

Education

Doctor of Philosophy, ChengChi University, Taipei, Taiwan, 1999.

Career

Associate professor Feng Chia University, Taichung, since 1999.

Connections

Married Cheng-Nan Chiu, January 8, 1999.

father:
Horng-Jang Chiang

mother:
Chian-Heh Shy

spouse:
Cheng-Nan Chiu