Log In

Yuan-Horng Lin Edit Profile

science educator

Yuan-Horng Lin, science educator.

Background

Lin, Yuan-Horng Son of Lian-Kun Lin and Jin-Mei Lee.

Education

Doctor of Philosophy, National Chengchi University, Taiwan, 1999.

Career

Associate professor National Taichung University, Taiwan, since 1991.

Connections

Married Hsiu-Mei Lee.

father:
Lian-Kun Lin

mother:
Jin-Mei Lee

spouse:
Hsiu-Mei Lee.