Log In

Chang Feng-I Edit Profile

Engineering educator

Chang Feng-I, engineering educator.

Background

Feng-I, Chang Son of Chang Tang-Hai and Ou Yue-Li.

Education

Deng., Southern Taiwan University, 2008.

Career

Lecturer Tzu-Hui institute Technology, Pingtung, Taiwan, 2001—2008. Assistant professor Taiwan, since 2008.

Connections

Married Qiu Jiu-Fang. 1 child Chang Han-Wen.

father:
Chang Tang-Hai

mother:
Ou Yue-Li

spouse:
Qiu Jiu-Fang

child:
Chang Han-Wen Feng-I