Log In

Chimit Tsydendambaevich TSYDENDAMBAEV

Buryat poet and translator

Chimit TSYDENDAMBAEV, USSR Buryat poet and translator. Order of Red Banner of Labor, 1959.

Background

TSYDENDAMBAEV, Chimit was born in 1918 in village Zaigraevo, Buryat-Mongolia.