Log In

Dr. Helmer KOETJE

Member of the Second Chamber

Dr. Helmer KOETJE, Dutch Member of the Second Chamber.

Background

KOETJE, Dr. Helmer was born on March 18, 1953 in Veendam, Netherlands. Parents: Kees Koetjeand Ellie Koetje (née Sportel).

Education

Free University, Amsterdam, politics and government Science, 1971-1980. Spoken languages: English, German.

Career

Pres, of group political youth work North-Holland. 1978-1980; Member of Christen Democratisch Appel (Christian Democratic Appeal) central election Committee, 1980-1981. Member of general board of CDJA, 1980-1982.

Member of party-board of Christen Democratisch Appel (Christian Democratic Appeal), 1980-1984. Secretary Christen Democratisch Appel (Christian Democratic Appeal) North-Holland. 198086; President program-Cttee., Christen Democratisch Appel (Christian Democratic Appeal) North-Holland 1981-1986.

Member of interior ruling and finance group of Christen Democratisch Appel (Christian Democratic Appeal) Exec, board, 1984-1986. Member of board of youth policies North Holland, 1984-1986. Member of programboard of Amsterdam, 1985-1986.

Member of town council Amsterdam, 1986. Member of Second Chamber. since 1986. Student/assistant, government science group.

Free University, 1974-1977. Assistant to adviser of board for coordinative problems, Ministry of Interior, 1977. Scientific civil servant, government science group, Free University, 1977-1979.

Assistant to adviser in general service, Ministry of Interior, 1979-1982. General secretary DGBB, Ministry of Interior, 1982-1984. Head of general secretariate of staff bureau government interior policies of DGBB of Ministry of Interior, 1984.

Chef staff bureau of government interior policies of DGBB.

Works

 • With A.P. Riemersma and drs. J. Siersma, Gntwikkeling door herindeling?, Amsterdam/the Hague, 1979. With dr.

  H. van Ruller, De Vreemdeling die in uw steden woont, in AR-Staatkunde, November 1979. Decentralisatie van het welzijnsbeleid, 1980. Bestuurskunding onderzoek en beleidsadvies, thesis Free University, 1980.

  Samen leven in gerechtigheid, in Daar gaat het om, 1980. Scheenstra pleit voor faire kans nieuwe benoemingsprocedure burgemeesters, in CDA-Aktueel. 1982.

  CDAbestuurdess. Wildeganzen ofduffe konijnen?, in Bestuursforum, 1982. Godsdienst beleuing van minderheden.

  In Bestuursforum 1983, Deregulering en gerechtigheid voor de een een kans, voor de ander pech?, in Bestuursforum 1983. With dr. H. van Ruller, Onoplosbaar probleem?, in Drugs.

  Het einde?, 1983. Gemeenteraadsverkiezingen en minderheden, in Bestuursforum, 1986. Sanering specifieke uitkcringen, in Bestuursforum, 1987.

  Gemeenlen zonder garanties, in Bestuursforum, 1987. Decentralisatie. Hoe verder?, in Bestuursforum, 1988.

Religion

Reformed.