Log In

Fu Sheng Thseng Edit Profile

science educator

Fu Sheng Thseng, Chinese science educator.

Background

Thseng, Fu Sheng was born on May 3, 1937 in Pingtong, Taiwan. Son of Kun Long Thseng and Tsai Iwng Hong.

Education

Bachelor of Science, National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan, 1961. Master of Science, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 1970. Doctor, Hokkaido University, Sapporo, Japan, 1973.

Career

Assistant, Chung Hsing U., Taichung, Taiwan, 1962-1967; associate professor, Chung Hsing U., Taichung, Taiwan, 1973-1977; head experimental farm, Chung Hsing U., Taichung, Taiwan, 1975-1978; visiting professor, Hokkaido U., Sapporo, Japan, 1978-1979; head department agronomy, Institute Food Crop, Taichung, Taiwan, 1981-1984; visiting professor Research Institute Bioresources, Okayama U., Kurashiki, Japan, 1994.

Connections

Married Shu Tu Wu, December 20, 1967. Children: Shuo-Wen, Shuo-Yen.

father:
Kun Long Thseng

mother:
Tsai Iwng Hong

spouse:
Shu Tu Wu

child:
Shuo-Yen Thseng

child:
Shuo-Wen Thseng