Log In

Göran Krispin Lingman Edit Profile

educator , gynecologist , consultant , Obstetrician

Göran Krispin Lingman, Swedish obstetrician, gynecologist, consultant, educator. Member Swedish Society Ob-Gyn. (board directors 1988-1989), Svenska Läkarsällskapet, Svenska L+306kareförbundet, Svenska Överläkarforbundet, Helsingborgs Läkarsällskap (board directors 1991-1992), New York Academy of Sciences.

Background

Lingman, Göran Krispin was born on December 27, 1949 in Amal, Sweden. Son of Gunnar Krispin and Maj-Stina (Göransson) Lingman.

Education

Doctor of Medicine, University Gothenburg, Sweden, 1976. Doctor of Philosophy, University Lund, Sweden, 1985.

Career

Intern Center Hospital, Helsingborg, Sweden, 1976-1978, resident in obstetrics-gynecology, 1978-1982, consultant Helsingborg, Sweden, 1986-1989, KFSH & Remote Control, Riyadh, Saudi Arabia, 1989-1990. Consultant department obstetrics-gynecology Center Hospital, Helsingborg, Sweden, 1990. Associate professor University Lund, 1987-1992.

Board directors Flowteckab. Assistant head department, board directors research council Central Hospital Helinsburg, Sweden, since 1997.

Membership

Member Swedish Society Ob-Gyn. (board directors 1988-1989), Svenska Läkarsällskapet, Svenska L+306kareförbundet, Svenska Överläkarforbundet, Helsingborgs Läkarsällskap (board directors 1991-1992), New York Academy of Sciences.

Connections

Married Runa Bodil Rubin. Children: Markus, Oskar.

father:
Gunnar Krispin Lingman

mother:
Maj-Stina (Göransson) Lingman

spouse:
Runa Bodil Rubin

children:
Markus Lingman

Oskar Lingman