Log In

Hui Zhang Edit Profile

Hui Zhang, Chinese researcher. Member of American Society of Heating (Nevins Physiology & Human Environment award 2003-2008).

Background

Zhang, Hui was born on January 30, 1959 in Changchun, Jilin Province, China. Daughter of Zhongyao Zhang and Yaqing Gao.

Education

Doctor of Philosophy, University of California, Berkeley, 2003.

Career

Research scholar University of California, 1989—1993, research specialist, since 1993. Assistant professor Tsinghua University, Beijing, 1986—1989.

Membership

Member of American Society of Heating (Nevins Physiology & Human Environment award 2003-2008).

Connections

Married Xiaoping Zhu. Children: Kateri Yanshan Zhu, Megan May Zhu.