Log In

Hung-Lung Chiang Edit Profile

Engineering educator

Hung-Lung Chiang, Chinese engineering educator. Certified environmental engineer, Taiwan, 1992. Recipient Excellent Research award, Fooyin University, 2001-2002. Member of American Chemical Society.

Background

Chiang, Hung-Lung was born on December 1, 1966 in Taichung, Taiwan. Son of Fang-Nan Chiang and Mei-Zhu Xu.

Education

Bachelor of Science in Environmental Engineering, National National Cheng-Kung University University, Tainan, Taiwan, 1988. Master of Science in Environmental Engineering, National National Cheng-Kung University University, Tainan, Taiwan, 1990. Doctor of Philosophy in Environmental Engineering, National Taiwan University, Taipei, 1995.

Career

Assistant professor Fooyin University, Kaohsiung, Taiwan, 1997—2001, associate professor, 2001—2005, China Medical University, Taichung, 2005—2006, professor, since 2007.

Achievements

  • Certified environmental engineer, Taiwan, 1992.

Membership

Member of American Chemical Society.

Connections

Married Shu-Shuang Zhan, January 24, 1996. Children: Yun-Han, Yun-Zhe, Yi-Peng.

father:
Fang-Nan Chiang

mother:
Mei-Zhu Xu

spouse:
Shu-Shuang Zhan

child:
Yun-Han Chiang

child:
Yun-Zhe Chiang

child:
Yi-Peng Chiang