Log In

Hung-Yuan Chung Edit Profile

Electrical engineering educator

Hung-Yuan Chung, Chinese electrical engineering educator. Member Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Background

Chung, Hung-Yuan was born on August 10, 1952 in Taiwan. Son of Kun-Chu and Yu-Luan (Su) Chung.

Education

Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, National National Cheng-Kung University University, Taiwan, 1987.

Career

Associate scientist Chung Shang Institute of Science and Technology, Taiwan, 1982-1984. Lecturer National National Cheng-Kung University University, Taiwan, 1984-1987, associate professor Taiwan, 1987-1992. Professor National Central University, Taiwan, since 1992.

Membership

Member Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Connections

Married Mei-Ying Liu, February 28, 1982. Children: Yao-Liang, Wan-Rung, Yao-Ching.

father:
Kun-Chu Chung

mother:
Yu-Luan (Su) Chung

spouse:
Mei-Ying Liu

child:
Wan-Rung Chung

child:
Yao-Liang Chung

child:
Yao-Ching Chung