Log In

Ivan Ivanovich BELYAKOV

Camerman

Ivan BELYAKOV, USSR Camerman. Chief Cameraman, Central Studio of Documentary Films, since 1956; Honoured Art Worker Russian Soviet Federative Socialist Republic. Order of Lenin; four Stalin Prizes, 1941, 1942, 1947, 1949.

Background

BELYAKOV, Ivan was born in 1897.

Career

Chief cameraman for following Soviet documentary films: "Doklad I. V. Stalina na Chrezvychaynom 8-m syezde Sovetov” (Report by Stalin at the Extraordinary 8th Congress of the Soviets) (1937). "Razgrom nemetskikh voysk pod Moskvoy” (Rout of the German Troops Before Moscow) (1942). Produced synchronized films of Stalin speaking at the anniversaries of the October Revolution in 1941, 1942, 1943, 1944.

Films: "Konferentsiya trekh ministrov” (The Conference of Three Ministers) (1943). "Krimskaya konferentsiya” (The Crimea Conference) (1945). “Nasba Moskva” (Our Moscow) (1941).

Documentaries for “Soyuzkinozhumal” (Union Cinema Newsreel) (1942). Color films: "Vsesoyuzny parad fizkulturnikov” (All-Union Parade of Athletes) (1947) and "1-go Maya” (May 1 (1949). "Pobeda na pravoberezhnoy Ukraine” (Victory in Right-Bank Ukraine) and “Izganiye zakhvatchikov za predely Ukrainskoy sovetskoy zemli” (Expulsion of the Invaders from Ukrainian Soviet Territory).