Log In

Jian-Hua Shyong Edit Profile

engineering and finance educator

Jian-Hua Shyong, Chinese engineering and finance educator. Colonel Army of Taiwan. Member Institute of Materials (London).

Background

Shyong, Jian-Hua was born on July 30, 1956 in Taipei City, Taiwan. Son of Jui-Shing and Le-Huang (Lee) Shyong.

Education

Bachelor of Engineering, Chung-Cheng Institute of Technology, Taiwan, 1978. Master of Science, Tsing-Hua University, Taiwan, 1982. Doctor of Philosophy, Oxford (England) University, 1994.

Career

Teaching assistant, Chung-Cheng Institute Technology, 1978-1980; lecturer, Chung-Cheng Institute Technology, 1982-1988; associate professor department mechanic engineering, Chung-Cheng Institute Technology, since 1988. Consultant National Bureau Standards, Taiwan, since 1997.

Membership

Colonel Army of Taiwan. Member Institute of Materials (London).

Interests

  • Other Interests

    Avocations: travel, sports, music.

Connections

Married Shing-Wen Chang. Children: Yan-Jye, Jer-Sheng.

father:
Jui-Shing Shyong

mother:
Le-Huang (Lee) Shyong

spouse:
Shing-Wen Chang

child:
Yan-Jye Shyong

child:
Jer-Sheng Shyong