Log In

Jiung-Bin Chin Edit Profile

Hospitality management educator

Jiung-Bin Chin, Chinese hospitality management educator.

Background

Chin, Jiung-Bin was born on October 15, 1965 in Taichung, Taiwan. Son of Huai-I Chin and Iuan-Iang Li.

Education

Bachelor in Library. Sciences, Fu-Jen University, Taipei, Taiwan, 1989. Master of Library Science, Syracuse University, New York, 1993. Doctor of Philosophy in Technology Management, Chung Hua University, Hsinchu, Taiwan, 2004.

Career

Director library Hung Kuang University, Taichung, 1998—2003, chairman department hospitality management, 2005—2006, associate professor department hospitality management, since 2005. Advisor hospitality management Department Education, Taipei, since 2005.

Connections

Married Mu-Chen Wu, July 23, 1995. 1 child Chi-Wei.

father:
Huai-I Chin

mother:
Iuan-Iang Li

spouse:
Mu-Chen Wu

child:
Chi-Wei Chin