Log In

Nien-Lin Hsueh Edit Profile

Engineering educator

Nien-Lin Hsueh, engineering educator.

Background

Hsueh, Nien-Lin Son of Chou Shiong Hsueh and Wen Yin Yen.

Education

Doctor of Philosophy, National Central University, Chungli, Taiwan, 1999.

Career

Associate professor Feng Chia University, Taichung, Taiwan, since 1998, assistant professor, 2003—2008.

Connections

Married Chian Ru Lin, June 14, 2001.

father:
Chou Shiong Hsueh

mother:
Wen Yin Yen

spouse:
Chian Ru Lin