Log In

Pei-Nan Wang Edit Profile

educator , physicist

Pei-Nan Wang, Chinese Physicist, educator. Member Shanghai Laser Society, Calligraphy Association of Fudan U. (vice chairman since 1991).

Background

Wang, Pei-Nan was born on January 23, 1947 in Shanghai. Son of Rei-Yun and Xiu-Yue (Zhou) Wang.

Education

Bachelor of Science, Fudan U., Shanghai, 1970; Master of Science, Fudan U., Shanghai, 1982; Doctor of Philosophy, Fudan U., Shanghai, 1991.

Career

Teacher, Shuangpai Middle School, 1972-1975; technician, Bureau Metrology, Lingling, China, 1975-1978; lecturer, Fudan U., Shanghai, 1982-1990; associate professor physics, Fudan U., Shanghai, since 1991.

Works

  • Other Work

    • Contributor articles to professional journals. Author: Introduction to Lasers, 1988.

Membership

Member Shanghai Laser Society, Calligraphy Association of Fudan U. (vice chairman since 1991).

Interests

  • Other Interests

    Avocations: Chinese calligraphy.

Connections

Married Pei-Ping Wang, October 5, 1977. 1 child, Jie-Qi.

father:
Rei-Yun Wang

mother:
Xiu-Yue (Zhou) Wang

spouse:
Pei-Ping Wang

child:
Jie-Qi Wang