Log In

Shang-Ying Tsai Edit Profile

educator , Psychiatrist

Shang-Ying Tsai, Chinese psychiatrist, educator. Certified psychiatrist, Taiwan. Research grantee National Science Council, Taiwan, 1996, 98—, Department Health, Taiwan, 1998-2000; recipient Research award National Science Council, 1999-2002. Member American Psychiatric Association, Taiwanese Psychiatric Association, Taiwanese Medical Association.

Background

Tsai, Shang-Ying was born on August 9, 1963 in Tainan, Taiwan. Son of Shu-Shang and Yuy-Bi (Chen) Tsai.

Education

Doctor of Medicine, Taipei Medical College, Taiwan, 1989.

Career

Resident in psychiatry Taipei City Psychiatric Center, 1989-1992. Chief resident Taipei Medical College Hospital, 1992-1993, attending psychiatrist, since 1993. Chief psychiatric department, professor Taipei Medical University, 2007.

Visiting professor University Cincinnati, 1999.

Achievements

  • Certified psychiatrist, Taiwan.

Membership

Member American Psychiatric Association, Taiwanese Psychiatric Association, Taiwanese Medical Association.

Interests

  • Other Interests

    Photography, Judo, travel, playing piano.

Connections

Married Shu-Fen Lin, September 3, 1994. Children: Mu-Yun, Keng-Heng.

father:
Shu-Shang Tsai

mother:
Yuy-Bi (Chen) Tsai

spouse:
Shu-Fen Lin

child:
Keng-Heng Tsai

child:
Mu-Yun Tsai