Log In

Shey-Huei Sheu Edit Profile

Education educator

Shey-Huei Sheu, Chinese education educator. Recipient Distinguished Research awards, National Science Council Of Taiwan, 1994, 1996, 1999.

Background

Sheu, Shey-Huei was born on July 25, 1954 in Taiwan. Son of Fu-Liang Sheu and Han-Hsiao Lin.

Education

Bachelor, National Central University, 1973—1977. Master, National Tsing Hua University, 1977—1979. Doctor, University Of Kentucky, 1983—1987.

Career

Plan controller Chinese Petroleum Corporation, Taipei, Taiwan, 1981—1982. Lecturer National Central University, Chung-Li, Taiwan, 1982—1983. Teaching assistant University Of Kentucky, 1983—1987.

Professor National Taiwan University Of Science And Technology, Taipei, Taiwan, since 1987.

Connections

Married Hsuen-Chao Yin. Children: Uan-Yu, Han-Jen.

father:
Fu-Liang Sheu

mother:
Han-Hsiao Lin

spouse:
Hsuen-Chao Yin

child:
Uan-Yu Sheu

child:
Han-Jen Sheu