Log In

Shin-Yuan Hung Edit Profile

business educator

Shin-Yuan Hung, business educator. E-business consultant MOSMEA, Taiwan.

Background

Hung, Shin-Yuan was born on June 22, 1970 in Taipei, Taiwan. Son of Shiu-Nui Chen.

Education

Doctor of Philosophy, National Sun Yat-sen University, Taiwan, 1998.

Career

Associate professor National Chung Cheng University, Chia-Yi, since 1998.

Achievements

  • E-business consultant MOSMEA, Taiwan.

Connections

Married Hui-Fen Chen, May 28, 1997. Children: Min-Chi, Ming-Sheng.

father:
Shiu-Nui Chen Hung

spouse:
Hui-Fen Chen

child:
Min-Chi Hung

child:
Ming-Sheng Hung