Log In

Shuchuan Lo Edit Profile

educator , Industrial engineer

Shuchuan Lo, industrial engineer, educator.

Background

Lo, Shuchuan Daughter of Shoujing Lo and Xiufen Ma.

Education

Doctor of Philosophy, University Texas, Arlington, 1996.

Career

Associate professor National Taipei University of Technology, Taiwan, since 1987.

Connections

Married Deshih Wu, January 20, 1991. Children: Yencheng Wu, Yixuan Wu.

father:
Shoujing Lo

mother:
Xiufen Ma

spouse:
Deshih Wu

child:
Yencheng Wu Lo

child:
Yixuan Wu Lo