Log In

Shun-Yuan Jiang Edit Profile

Medical educator

Shun-Yuan Jiang, Chinese medical educator. Member American Cancer Society, Cellular and Molecular Biology Society of Republic of China, Oncology Society of Republic of China.

Background

Jiang, Shun-Yuan was born on July 20, 1959 in Tau-Yuan, Taiwan. Daughter of Ren-Kong Jiang and Mei-Chi Chang.

Education

Bachelor of Science, National Taiwan Normal University, 1982. Master of Science, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan, 1984. Doctor of Philosophy, University Wisconsin, 1992.

Career

Assistant researcher National Defense Medical Center, Taipei, 1984-1987, 92-93, associate professor, 1993-1999, professor, since 1999.

Membership

Member American Cancer Society, Cellular and Molecular Biology Society of Republic of China, Oncology Society of Republic of China.

Connections

Married Rong-Yaun Shyu, June 3, 1984. 2 children.

father:
Ren-Kong Jiang

mother:
Mei-Chi Chang

spouse:
Rong-Yaun Shyu