Log In

Shwu-Yun Tsay Tzeng Edit Profile

physics professor

Shwu-Yun Tsay Tzeng, Chinese physics professor. Achievements include patents for FLC display. Fellow Sun Fellowship, Naional Taipei University of Technology, 2005.

Background

Tzeng, Shwu-Yun Tsay was born on March 30, 1959 in Pu-Li, Taiwan. Daughter of Yaung-Tsai and Tsai-Sha Tsay.

Education

Doctor of Philosophy, National Taiwan University, 1991.

Career

Lecturer National Taipei (Taiwan) University of Technology, 1982—1984, associate professor, since 1991. Consultant in field.

Achievements

  • Achievements include patents for FLC display.

Connections

Married Yiharn Tzeng, November 28, 1950. Children: Kai-Ren Kevin, Kai-Ten Peter.

father:
Yaung-Tsai Tsay

mother:
Tsai-Sha Tsay

spouse:
Yiharn Tzeng

child:
Kai-Ren Kevin Tzeng

child:
Kai-Ten Peter Tzeng