Log In

Thomas Terry Davis

congressman

Thomas Terry Davis, American congressman. member Ky; member United States Ho.

Background

Davis, Thomas Terry was born in 1758 in Kentucky, circa.

Education

Studied law.

Membership

Member Ky; member United States Ho.