Log In

Vagish Bhagirath Prasad Tripathi Shastri

research institute director

Vagish Bhagirath Prasad Tripathi Shastri, Indian research institute director. Member Bharaiya Anusandhana Sansthana, Smarika Nivedita Shiksha Sadana (chairman).

Background

Shastri, Vagish Bhagirath Prasad Tripathi was born on July 24, 1934 in Bilaia, India. Son of Yamuna Prasad and Parvati Devi (Tiwari) Tripathi.

Education

Acharya, 1959.

Career

Doctor of Philosophy, Vidyavaridhi, 1964. German diploma, 1965. Doctor of Letters, Vachaspati, 1969.

Teacher Bharatiya Sahitya Vidyalaya, 1956-1959. Teacher Paninian grammar Teekamani Sanskrit College, Varanasi, India, 1959-1964. Publication officer, sub-editor Saraswati Sushama, V. Sanskrit Varsity, 1964.

Research assistant V. Sanskrit University, Varanasi, 1968-1970. Director research institute, editor Saraswati Sushama, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, since 1970. Chairman Press Samiti.

Founder, president Yogic Voice Consciousness Institute University Grants Commission senior research fellow, 1964-1967. Grantee Panini Dhatupatha Samiksha, 1965.

Works

  • Author: Krishakanam Nagapashah (radio play), 1958, Kathasamvartika, 1959, Bundelkhand Ki Prachinata, 1965, Paniniya Dhatupatha Samiksha, 1965, Taddhitántah Kechana Shabdah, 1967, Anusandhana Paddhatih, 1969, Tolstoy Kathasaptakam, 1970, Bharata Men Sanskrit Ki Anivaryata Kyon, 1977, Dhatvartha Vijnanam, 1980, An Easier and Scientific Method to Learn Sanskrit Language, 1982, Ganga-stavana-Chayanika, 1982, Shiva-stavana-Chayanika, 1984, Narma-saptashati (Sanskrit satires), 1984, Gypsy Languages, 1986, Mahakumbha, 1989, Sanskrit Vãnmaya-Manthanam, 1989. Inventor Sanskrit Mnemonic Method, 1980.

Membership

Member Bharaiya Anusandhana Sansthana, Smarika Nivedita Shiksha Sadana (chairman).

Connections

Married Kanti Pathak, June 12, 1959. Children: Vachaspati, Vastoshpati Shastri, Ashapati Shastri.

father:
Yamuna Prasad Tripathi

mother:
Parvati Devi (Tiwari) Tripathi

spouse:
Kanti Pathak

children:
Vachaspati Shastri

Vastoshpati Shastri

Ashapati Shastri