Log In

Volodymyr Mosorov Edit Profile

educator , information scientist

Volodymyr Mosorov, Ukrainian information scientist, educator. Member of Polish Information Processing Society.

Background

Mosorov, Volodymyr was born on July 7, 1961 in Zolochiv, Ukraine. Son of Jakiv Mosorov and Anna Mosorova.

Education

Master of Science, Lviv Ukraine Polytechnic National University, 1983. Doctor of Philosophy, Lviv Ukraine Polytechnic National University, 1998.

Career

Researcher Lviv (Ukraine) Polytechnic National University, 1983—1995, lecturer, 1995—2000. Senior lecturer Technology University, Lodz, Poland, since 2000.

Membership

Member of Polish Information Processing Society.

Connections

Married Olha Mosorova, August 13, 1983. Children: Lyubomyr, Rostyslav, Olena Mosorova, Jurij-Michajlo.

father:
Jakiv Mosorov

mother:
Anna Mosorova

spouse:
Olha Mosorova

children:
Lyubomyr Mosorov

Rostyslav Mosorov

Olena Mosorova Mosorov

Jurij-Michajlo Mosorov