Log In

Wei-Chih Liao Edit Profile

Gastroenterologist

Wei-Chih Liao, Chinese gastroenterologist. Certified physician Taiwan Society Internal Medicine, 2002, gastroenterologist Gastroenterology Society Taiwan, 2004, gastrointestinal endoscopist Digestive Endoscopy Society Taiwan, 2004. Member of Digestive Endoscopy Society Taiwan, Taiwan Society Internal Medicine, Taiwan Pancreas Society, Gastroenterology Society Taiwan.

Background

Liao, Wei-Chih was born on October 27, 1971 in Chia-Yi, Taiwan. Son of Yi-Hsiung Liao and Chun-Chun Liao Huang.

Education

Doctor of Medicine, National Taiwan University, 1996.

Career

Intern National Taiwan University Hospital, Taipei, 1995—1996, resident, 1998—2001, postdoctoral fellow, 2001—2003, physician, since 2005. Reviewer Gastrointestinal Endoscopy Journal, since 2007.

Achievements

  • Certified physician Taiwan Society Internal Medicine, 2002, gastroenterologist Gastroenterology Society Taiwan, 2004, gastrointestinal endoscopist Digestive Endoscopy Society Taiwan, 2004.

Membership

Member of Digestive Endoscopy Society Taiwan, Taiwan Society Internal Medicine, Taiwan Pancreas Society, Gastroenterology Society Taiwan.

Connections

Married Sui-Chia Sung, January 3, 2001. Children: Chien-Ning, Guan-Hau.

father:
Yi-Hsiung Liao

mother:
Chun-Chun Liao Huang

spouse:
Sui-Chia Sung

child:
Chien-Ning Liao

child:
Guan-Hau Liao