Log In

Wei Liu Edit Profile

educator , cosmetics executive

Wei Liu, cosmetics executive, educator.

Background

Liu, Wei Son of Lanqing Liu and Xiuyun Liang.

Education

Doctor of Medicine, 4th Military Medical University, Xian, 1991.

Career

Chairman Committee Photobiology and Photochemistry, Beijing, since 1998, Standard Committee Cosmetics, Beijing, since 2000.

Connections

Married Hongyu Zhao; children: Yuan, Yuxin.

father:
Lanqing Liu

mother:
Xiuyun Liang

spouse:
Hongyu Zhao

child:
Yuan Liu

child:
Yuxin Liu