Log In

Wei Han Tao Edit Profile

educator , Chemical engineer

Wei Han Tao, Chinese chemical engineer, educator. University of Missouri-Columbia, Missouri, 1994. Fellow, University of Missouri-Columbia, 1991. Board directors Chinese Culture University, Taipei, 1998—2002.

Background

Tao, Wei Han was born on July 23, 1962 in Hsinchu, Taiwan. Son of Jin Chan Tao and A. Hsing Chai.

Education

Doctor of Philosophy, University Missouri, 1994.

Career

Professor chemical engineering Chinese Culture University, Taipei, Taiwan, since 1987.

Achievements

  • University of Missouri-Columbia, Missouri, 1994.

Membership

Board directors Chinese Culture University, Taipei, 1998—2002.

Connections

Married Kuei Fang Peng, February 17, 1962. Children: Hung Wen, Chung Yuan.

father:
Jin Chan Tao

mother:
A. Hsing Chai

spouse:
Kuei Fang Peng

child:
Hung Wen Tao

child:
Chung Yuan Tao