Log In

WiesLAw Aleksander Pluta

economics educator

WiesLAw Aleksander Pluta, Polish economics educator. Member Polish Economics Society.

Background

Pluta, WiesLAw Aleksander was born on September 19, 1939 in Zborów, Kielce, Poland. Son of Aleksander and Stanislawa (Trelinska) Pluta.

Education

Master, Academy Economics, Wroclaw, Poland, 1966. Doctor, Academy Economics, Wroclaw, Poland, 1971.

Career

Assistant Academy Economics, Wroclaw, 1966-1971, assistant professor, 1972-1980, associate professor, 1980-1985, professor economics, since 1986, vice rector, 1984-1987, rector, 1987-1990.

Works

book Planowanie finansowe w przedsiebiorstwie
  • Planowanie finansowe w przedsiebiorstwie

    (Jednym z najwazniejszych obszarow zarzadzania firma sa fi...)

  • Author: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, 1977, Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, 1986, Strategiczne Zarzadzanie Finansami, 1996, Planowanie finansowe w przedsiebiorstwie, 1999. Co-author: Inwestycje-Capital Budgeting, 1995, Budzetowanie kapita+493ow, 2000.

Membership

Member Polish Economics Society.

Interests

  • Other Interests

    Prehistory, mountain tourism.

Connections

Married Urszula Maria Chirowska, October 28, 1942. Children: Katarzyna, Przemyslaw.

father:
Aleksander Pluta

mother:
Stanislawa (Trelinska) Pluta

spouse:
Urszula Maria Chirowska

children:
Katarzyna Pluta

Przemyslaw Pluta