Log In

Yeong Chan Chang Edit Profile

educator , Electrical engineer

Yeong Chan Chang, Chinese electrical engineer, educator. Certified electrical engineer. Recipient Research award, National Science Council, Taiwan, 1997-1998, 2000-2001. Member of Phi Tau Phi.

Background

Chang, Yeong Chan was born on August 12, 1966 in Shan Hua, Taiwan, Republic of China. Son of Sheng Shui Chang and Li Chu Chen.

Education

Master, National Tsing-Hua University, Hsin Chu, Taiwan, 1991. Doctor of Philosophy, National Tsing-Hua University, Hsin Chu, Taiwan, 1995.

Career

Associate professor Kun-Shan University of Technology, Yung-Kang, China, 1996—2000, professor China, since 2000, professor, chairman department electrical engineering China, since 2002. With Taiwan Army, 1986-1988.

Achievements

  • Certified electrical engineer.

Membership

Member of Phi Tau Phi.

Interests

  • Other Interests

    Reading, travel, badminton.

Connections

Married Kuang Fen Han. 1 child Chun Wen.

father:
Sheng Shui Chang

mother:
Li Chu Chen

spouse:
Kuang Fen Han

child:
Chun Wen Chang